Trygga ditt leende med friska tänder

Tandvårdsförsäkring

Trygga ditt leende med friska tänder – snabb och enkel ersättning för dina tandläkarkostnader

Besvär som rör tänderna har stor påverkan på livet. Trots det väntar många för länge med att åtgärda tandproblem och drar sig för att gå till tandläkaren, kanske av rädsla men kanske också för att det ska bli dyrt.

Skattebetalarnas Tandvårdsförsäkring erbjuds till dig som är medlem och är mellan 23–69 år. Försäkringen ger dig ett ekonomiskt skydd för oväntade och höga tandvårdskostnader. Det blir enklare att regelbundet gå till tandläkaren för att upprätthålla en god tandhälsa och därmed också en bättre allmän hälsa.

Tänder och munhälsa tas om hand regelbundet och du får ersättning snabbt och enkelt för dina tandläkarkostnader upp till ett årligt maxbelopp.

Pris

23–69 år: 182 kr per månad

Obs! Försäkringen kan endast tecknas under en kampanjmånad och i april 2024 kommer alla medlemmar att få tandvårdsförsäkringen som en del av sitt medlemskap. Man har möjlighet att avstå från försäkringen, men då uppstår en karenstid på minst 2 år.

Obs! Vid nyteckning av försäkringen gäller en kvalifikationstid på 30 dagar.

Nya medlemmar kan träda in i avtalet en (1) gång per år.

Kort fakta
 • Täcker upp till 45 000 kr i årlig behandling
 • Cancerförsäkring 30 000 kr vid cancer i munhålan
 • Gäller dig som är 23–69 år
 • Du måste gå på rutinkontroll var 18:e månad
 • Du kan använda din ordinarie tandläkare
 • Ingen självrisk
 • Högst tre arbetsdagars handläggningstid (vid komplett dokumentation)
Tandvårdsförsäkringen täcker:
 • Fyllningar
 • Kronor
 • Broar
 • Implantat
 • Rotfyllningar
 • Akut behandling vid smärta
 • Trauma/olycka