Få snabbt vård med vår förmånliga Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring

En omfattande privatvårdsförsäkring

Att snabbt få vård eller få tid som passar in med ditt arbete och övriga planer är värdefullt för många. Vi erbjuder en förmånlig privatvårdsförsäkring med tillägg för liv- och olycksfallsskydd. Genom den får du bra vård i rätt tid på privata kliniker i hela Sverige, och du har direkt tillgång till en kvalificerad telefonservice om ett hälsoproblem uppstår.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som medlem i Skattebetalarna en riktigt omfattande Privatvårdsförsäkring. För en förmånlig premie ger den tillgång till privat specialistvård, och ersätter kostnader i samband med sjukvård så länge du har kvar försäkringen!

Du kan även komplettera skyddet genom att teckna till Liv- och Olycksfallsförsäkring. Med Privatvårdsförsäkringen får du vård direkt, utan att vänta i månader på behandling. Du avgör till exempel själv en lämplig tidpunkt för en operation.

Privatvårdsförsäkringen är enkel att teckna och ger dig:

 • Sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och psykologiskt rådgivningscenter
 • Bästa möjliga vård i privat regi
 • Specialistvård inom 7 arbetsdagar
 • Operation och sjukhusvård
 • Ny medicinsk bedömning av annan läkare, så kallad Second opinion vid allvarliga sjukdomar
 • Behandling av sjukgymnast, naprapat, kiropraktor samt psykolog utan krav på remiss av läkare
 • Eftervård och medicinsk rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Hemservice efter operation
 • Försäkringen täcker nödvändiga och skäliga kostnader rese- och logikostnader om behandlingen som försäkringen erbjuder finns längre bort än 100 km från den försäkrades permanenta bostad med maximalt 1 500 kr
 • Försäkringen har ingen ansvarstid och ger dig alltså ersättning för dina vårdkostnader så länge du behåller din försäkring
 • Försäkringen har en självrisk med 1000 kr per ny försäkringshändelse.
 • Tillgång till Mindler, en digital psykologtjänst som erbjuder kognitiv beteendeterapi genom videosamtal med legitimerade psykologer samt självhjälpsprogram.
 • Om premien för Privatvårdsförsäkringen är arbetsgivarebetald är premien avdragsgill med 60 procent. Försäkringen kan tecknas av medlemmar i Skattebetalarna.

Även make/maka/sambo eller registrerad partner till medlem kan medförsäkras och därmed få samma skydd. Även hemmavarande barn i åldrarna 4 -21 år kan medförsäkras Premie 4-15 år 304 kr/ mån, 16-21 374 kr/mån . Barn sjuk- och olycksfall kan tecknas upp till 18 år och gäller kalenderåret ut varunder barnet fyller 25 år. Premie 128 kr i månaden.

För att kunna teckna försäkringen ska du bl a vara bosatt och folkbokförd i Sverige samt fullt arbetsför. Om du inte är fullt arbetsför vid tidpunkten för tecknandet omfattas du först efter 30 dagar sammanhängande full arbetsförhet. För mer information om full arbetsförhet och vad som krävs för att kunna teckna försäkringen se villkor och ansökan.

Tillägg

Livförsäkring

En livförsäkring är alltid viktigt att ha. Är man gift eller sambo är ekonomin ofta lika sammanflätad som livet i övrigt. Om den ena parten avlider kan det bli svårt för den andra att klara ekonomin med till exempel räntor och amorteringar på gemensamma lån. Ett dödsfallskapital på maximalt 6 prisbasbelopp* (avtrappas mellan 55 till 65 år) ger en möjlighet att klara den nya situationen.

Förmånstagare är:

För gruppmedlems försäkring
a) make/maka, registrerad partner eller sambo
b) gruppmedlemmens arvingar.

För medförsäkrads försäkring
a) gruppmedlemmen, om denne är den medförsäkrades make, registrerade partner eller sambo
b) den medförsäkrades arvingar.

Olycksfallsförsäkring

Om olyckan är framme kan du få hjälp och ersättning via din försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt och lämnar ersättning för olycksfall som inträffar både under arbetstid och fritid. Det kan handla om kostnader för läkemedel, tandskador, resor och eventuella hjälpmedel. Blir du invalidiserad, medicinskt eller ekonomiskt, får du ersättning i relation till invaliditetsgraden. (Ersättningsbeloppet är maximalt 30 prisbasbelopp*)

Barnförsäkring

Barnförsäkring, sjukdom och olycksfall – premien för barn sjuk- och olycksfallsförsäkring är 122 kronor per månad oavsett antal barn. Ersättning för invaliditet lämnas med max 20 prisbasbelopp*.

Barnsjukvårdsförsäkring kan tecknas till 25 års ålder. Premien för barnsjukvårdsförsäkring är per barn och månad: 2-15 år 289 kr, 16-25 år 356 kr.

Seniorförsäkring

Om du haft Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring mer än 6 månader

Om du har haft Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring mer än 6 månader när du fyller 65 år erbjuds du att teckna Skattebetalarnas Seniorförsäkring. Det är en unik försäkringsmöjlighet som är förbehållen dig som tidigare haft Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring. Du som tidigare haft Privatvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring kan behålla det momentet livet ut medan livförsäkringen gäller till 80 års ålder.

Försäkringen kan tecknas längst till 65 års ålder.

Komplettera ditt försäkringsskydd! Du kan även välja att komplettera din Privatvårdsförsäkring med liv- och olycksfallsskydd. Fyll endast i den förenklade ansökan med hälsodeklaration, och skicka in den till oss. Försäkringsskyddet gäller

* Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

Mindler

Information om vår tjänst via Mindler

Psykisk ohälsa är en del av livet. 40% av Sveriges befolkning har eller har haft någon form av psykisk ohälsa. Mindler är en digital psykologtjänst som erbjuder kognitiv beteendeterapi genom videosamtal med legitimerade psykologer samt självhjälpsprogram i Mindler-appen.

Som en del av dina medlemsförmåner får du tillgång till Mindlers tjänst

Mindler behandlar dig över 18 år som behöver hjälp med ångest, stress, depression eller andra psykiska besvär. En behandling består av videosamtal med leg. psykolog samt eget arbete med våra självhjälpsprogram i appen. Du kan även arbeta fritt med självhjälpsprogrammen på egen hand om du önskar.

Samtalen ingår i din försäkring och du är garanterad en tid inom 24 timmar.

För att börja använda Mindler laddar du ner Mindler-appen via AppStore eller Google Play. Innan du skapar ett konto får du möjlighet att ange din försäkringskod som du hittar i ditt försäkringsbesked. När du har angivit koden skapar du enkelt ett konto med hjälp av att legitimera dig med ditt BankID. Du har nu tillgång till samtliga självhjälpsprogram och kan även boka in dig för samtal med valfri psykolog.

Om du redan har ett konto hos Mindler kan du lägga till din försäkringskod genom att logga in, gå till “Meny” och sedan “Koder”. När du sedan bokar ett besök väljer du din försäkringskod som betalningsmetod och slutför bokningen kostnadsfritt.

Om du har några problem att använda koden eller har några frågor kring Mindler är du varmt välkommen att kontakta vår support via appen eller genom mail till dem.

Några av fördelarna med Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring:
 • Specialistvård inom 7 arbetsdagar
 • Operation och sjukhusvård
 • Second opinion vid allvarliga sjukdomar
 • Hemservice efter operation
 • Personligt samtalsstöd
 • Tillgång till Mindler, en digital psykologtjänst som erbjuder kognitiv beteendeterapi genom videosamtal med legitimerade psykologer samt självhjälpsprogram.

Läs alltid för- och efterköpsinformation alternativt villkor innan du aktiverar en försäkring.

Försäkringsgivare: Knif

Förmånlig premie

Premien för Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring är:

18-39 år: 679 kr
(753 kr inkl liv och olycksfall),

40-54 år: 738 kr
(848 kr inkl liv och olycksfall),

55-64 år: 946 kr
(1068 kr inkl liv och olycksfall).