Res+ Utökat reseskydd

Res+ ger dig förlängt skydd på resan

Vi strävar efter att du som medlem ska hitta de bästa försäkringarna i vårt utbud. Nu har vi utökat erbjudandet med ett efterfrågat, förlängt reseskydd. Har du en hemförsäkring hos oss med reseskydd som gäller i minst 45 dagar kan du förlänga den med Res+ och få ett extra skydd från dag 46 till 90 för endast 1 726 kr/år (144 kr/månad).

Du som ännu inte har din villa-/hemförsäkring via Skattebetalarna Försäkring har möjlighet att teckna samma försäkring för 2 004 kr/år (167 kr/månad).

Reseskyddet ersätter till exempel sjukhus- och läkarvård till följd av akut sjukdom eller olycksfall om du drabbas under resan, kost och logi i händelse av akut sjukdom, skada eller olycksfall om du måste förlänga restiden samt merkostnader som uppstår i samband med hemtransport, hemkallelse eller tillkallelse.

Njut av dina resor utan oro och med vetskapen att du har den extra trygghet som Res+ ger.

Några av fördelarna med Skattebetalarnas Res+:
  • Ersätter sjukhus- och läkarvård till följd av akut sjukdom eller olycksfall.
  • Ersätter akut läkar-/sjukhusvård och läkemedel
  • Merkostnader för kost och logi
  • Merkostnader för hemresa
  • Ersätter behandling för akuta tandbesvär
  • Krishantering och psykologisk hjälp
  • Ansvarsskydd och rättsskydd

Läs alltid för- och  efterköpsinformation alternativt villkor innan du aktiverar en försäkring.

Försäkringsgivare: Gouda, Gjensidige