Trygghet om du drabbas av cancer

Cancervårdsförsäkring

Cancervårdsförsäkring

Skattebetalarna kan nu erbjuda Cancervårdsförsäkring som en del av våra medlemsförmåner.

I Sverige får 65 000 personer cancer varje år. Det innebär att 175 personer får en cancerdiagnos varje dag. Färre än hälften får sin behandling inom de fastställda vårdtiderna, till exempel får 1 av 10 inte sin prostataoperation i tid. Det vill vi göra något åt. När vården inte kan ges inom de rekommenderade vårdtiderna får du nu med denna försäkring möjligheten att få vård på utvalda cancersjukhus inom EU som är specialister på just den aktuella cancersjukdomen.

Skattebetalarnas Cancervårdsförsäkring kompletterar den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos med rätt vård inom garanterad tid.

Cancervårdsförsäkringen består av:

 • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling
 • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen
 • Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar
 • Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationell godkänd behandling, som inte ges i Sverige
 • Resekostnader och logi för patient samt medföljande vid vård på annan ort
 • Psykologstöd för patient och närstående
 • Hjälp i hemmet
 • Du har även fri tillgång till Alivias cancerförebyggande program som du hittar här >>
 • Du får även en rabatt på Alivias digitala hudläkare som ger dig svar inom 24 timmar, läs mer här >>

För att teckna cancervårdsförsäkringen krävs det att du är mellan 16-65 år gammal och fullt arbetsför. Du kan alltså tidigare ha haft en cancerdiagnos och teckna försäkringen, dock omfattas inte den tidigare cancerdiagnosen av försäkringen.

Du kan försäkra både dig själv, dina anställda och din familj. För att teckna försäkringen behöver du vara folkbokförd i Sverige. Försäkringen har en kvalificeringstid på sex månader.

Premie för Skattebetalarnas Cancervårdsförsäkring:

Åldersintervall

Månadspremie

16 – 29 år

50 kr

30 – 39 år

60 kr

40 – 44 år

80 kr

45-  49 år

87 kr

50 – 54 år

101 kr

55 – 59 år

135 kr

60 – 64 år

203 kr

65 år

256 kr

Några av fördelarna med Skattebetalarnas Cancervårdsförsäkring:
 • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling
 • En stöttande vårdsamordnare
 • Specialist- och sjukhusvård inom EU
 • Psykologstöd för patient och närstående
 • Hjälp i hemmet

Läs alltid för- och efterköpsinformation alternativt villkor innan du aktiverar en försäkring.

Försäkringsgivare: Alivia Insurance