En trygghet för ditt företag

Intäktsförsäkring för företagare

Skattebetalarnas Intäktsförsäkring – en trygghet för ditt företag

En försäkring som ger ekonomisk trygghet till företaget om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. I mindre företag är man ofta beroende av att man själv som ägare eller att någon anställd nyckelperson är på plats för att intäkterna ska komma. Därför är det många företagare som oroar sig för vad som kan hända med företaget om man skulle bli sjuk.

Skattebetalarnas Intäktsförsäkring gör att du på ett enkelt sätt kan försäkra dig för intäktsbortfall i företaget till följd av sjukdom och du kan fokusera på att bli frisk.

Intäktsförsäkringen är enkel att teckna och kräver inte omfattande ekonomiska underlag, vare sig när man tecknar den eller anmäler en skada. Till skillnad mot vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring är det ditt företag som får ersättningen och du kan själv välja vad ersättningen ska användas till.

Försäkringen kan tecknas för ägare, delägare och andra nyckelpersoner i företag som är medlemmar hos Skattebetalarna och betalar serviceavgiften.

Intäktsförsäkring med fokus på din trygghet

I försäkringen ingår bl a:

 • Ersättning från första dagen när du har sjukfrånvaro i minst trettio dagar i händelse av sjukdom eller olycksfall.
 • Enkel skadehantering — ersättningen betalas ut utan ekonomiska analyser eller blanketter om täckningsbidrag.
 • Pengarna går direkt till företaget, utbetalat belopp blir en intäkt i rörelsen.
 • Premien är avdragsgill i din rörelse.
 • Du kan välja nyckelpersoner på företaget som ska omfattas av försäkringen.
 • Ersättningsbelopp och ersättningstid
 • Du kan välja ersättningsbelopp på 15 000 eller 20 000 kr/månad och ersättningstid på 6 eller 12 månader.
 • Tillgång till Mindler, en digital psykologtjänst som erbjuder kognitiv beteendeterapi genom videosamtal med legitimerade psykologer samt självhjälpsprogram.

Premie

Premien för försäkringen är en avdragsgill kostnad i rörelsen.

Ersättningsbelopp

15 000 kr/mån

20 000 kr/mån

Ersättningsperiod
6 månader

341 kr/mån

453 kr/mån

Ersättningsperiod
12 månader

398 kr/mån

529 kr/mån

Undantag

Som med alla försäkringar finns det undantag, så även med denna. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att i denna försäkring finns undantag för t ex depression och utbrändhet. Läs mer om detta i villkoren (undantaget gäller inte för tjänsten Mindler).

Fullt arbetsför

För att kunna teckna försäkringen är det en förutsättning att du är fullt arbetsför vid inträdet. Fullt arbetsför är den som kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning, inte har varit sjukskriven mer än en månad i följd de senaste 12 månaderna.

Ansökan

Du kan ansöka om intäktsförsäkringen direkt genom att fylla i en hälsodeklaration. Ladda ner ansökan här nedan

Mindler

Information om vår tjänst via Mindler

Psykisk ohälsa är en del av livet. 40% av Sveriges befolkning har eller har haft någon form av psykisk ohälsa. Mindler är en digital psykologtjänst som erbjuder kognitiv beteendeterapi genom videosamtal med legitimerade psykologer samt självhjälpsprogram i Mindler-appen.

Som en del av dina medlemsförmåner får du tillgång till Mindlers tjänst

Mindler behandlar dig över 18 år som behöver hjälp med ångest, stress, depression eller andra psykiska besvär. En behandling består av videosamtal med leg. psykolog samt eget arbete med våra självhjälpsprogram i appen. Du kan även arbeta fritt med självhjälpsprogrammen på egen hand om du önskar.

Samtalen ingår i din försäkring och du är garanterad en tid inom 24 timmar.

För att börja använda Mindler laddar du ner Mindler-appen via AppStore eller Google Play. Innan du skapar ett konto får du möjlighet att ange din försäkringskod som du hittar i ditt försäkringsbesked. När du har angivit koden skapar du enkelt ett konto med hjälp av att legitimera dig med ditt BankID. Du har nu tillgång till samtliga självhjälpsprogram och kan även boka in dig för samtal med valfri psykolog.

Om du redan har ett konto hos Mindler kan du lägga till din försäkringskod genom att logga in, gå till “Meny” och sedan “Koder”. När du sedan bokar ett besök väljer du din försäkringskod som betalningsmetod och slutför bokningen kostnadsfritt.

Om du har några problem att använda koden eller har några frågor kring Mindler är du varmt välkommen att kontakta vår support via appen eller genom mail till dem.

Några av fördelarna med Skattebetalarnas Intäktsförsäkring:
 • Ersättning från första dagen
 • Enkel skadehantering
 • Pengarna går direkt till företaget
 • Premien är avdragsgill i din rörelse
 • Tillgång till Mindler, en digital psykologtjänst som erbjuder kognitiv beteendeterapi genom videosamtal med legitimerade psykologer samt självhjälpsprogram.

Läs alltid för- och efterköpsinformation alternativt villkor innan du aktiverar en försäkring.

Försäkringsgivare: Protector Försäkring Sverige